Регистрай се и публикувай своята новина!
Акценти
Сортирай статиите по: дата | популярност | посещаемост | коментари | По азбучен ред
24 апр 2015
4108 54

Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави

Рубрика Еврофинансиране се поддържа с експертната подкрепа на Консулто България. Финансираща програма: Изпълнителна агенция за образование аудиовизия и култура към Европейската комисия Покана за представяне на предложения EACEA/07/2015: Подкрепа за разпространение на европейски филми от други

19 яну 2015
2788 26

Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави – Схема за "автоматично подпомагане на киното"

Финансираща програма: Изпълнителната агенция за образование аудиовизия и култура към Европейската комисия Покана EAC??/27/2014: Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави – Схема за "автоматично подпомагане на киното" "Творческа Европа" (2014—2020 г.)/Подпрограма "Култура"

19 яну 2015
2508 28

Подкрепа за фондове за международни съвместни продукции

Финансираща програма: Изпълнителната агенция за образование аудиовизия и култура към Европейската комисия Покана EACEA 43/2014: Подкрепа за фондове за международни съвместни продукции "Творческа Европа" (2014—2020 г.) / Подпрограма "Култура" Общ бюджет: Общият наличен бюджет е 1,5 млн. EUR.

05 яну 2015
2934 32

Финансова подкрепа за мобилност на творци и артисти

Финансираща програма: "Творческа Европа" (2014—2020 г.) Подпрограма "Култура" Изпълнителна агенция за образование аудиовизия и култура към Европейската комисия; Покана за представяне на предложения EACEA 47/2014: Европейски платформи Общ бюджет: Бюджет за 2015 г. по настоящата покана - около 3 400

04 дек 2014
2680 19

Подкрепа за достъп до пазарите на европейски филмови продукции

Финансираща програма: "Творческа Европа" (2014—2020 г.); Подпрограма "Медиа" Покана: EAC/S29/2014: Подкрепа за достъп до пазарите   Общ бюджет: 3,53 млн. EUR.   Размер на безвъзмездната помощ: - 60% от общите допустими разходи за дейностите, които се осъществяват в държави, участващи в

03 дек 2014
589 0

Покана за медийни продукции

Финансираща програма: "Творческа Европа" (2014—2020 г.), Подпрограма "Медиа" Покана: EACEA 18/2014: Подкрепа за развитието на пакетното финансиране на Изпълнителната агенция за образование аудиовизия и култура към Европейската комисия. Общ бюджет: 12 млн. евро   Размер на безвъзмездната помощ:

03 дек 2014
548 0

Подкрепа за единични филмови проекти

Финансираща програма: "Творческа Европа" (2014—2020 г.); Подпрограма "Медиа" Покана EACEA 17/2014: Подкрепа за разработване на единични проекти   Общ бюджет: 5,5 млн. EUR.   Размер на безвъзмездната помощ: Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е еднократна

03 дек 2014
562 0

Подкрепа за европейски телевизионни програми

Финансираща програма: "Творческа Европа" (2014—2020 г.); Подпрограма "Медиа" Покана: EACEA 24/2014: Подкрепа за телевизионни програми на европейски аудио-визуални произведения   Общ бюджет: 11,8 млн. EUR.   Размер на безвъзмездната помощ: За игралните и анимационните произведения предоставената

23 май 2014
872 0

Българско НПО взе европейска награда за опазване на царския орел

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) взе наградата Натура 2000 за дейностите на организацията по опазване на царския орел в Сакар планина. Призът се присъжда за първи път от Европейската комисия. Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник връчи отличието на